política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Associació per al Diàleg de la Música amb domicili social a c/ Sant Magí 26, 1er 1ª, 43700 El Vendrell, Tarragona, d’ara en endavant ADIM, és el responsable del tractament de les seves dades personals.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

És la persona designada a protegir les seves dades personals a ADIM i pot contactar amb ell, si considera que no hem fet un ús adequat de les seves dades, a la següent adreça dpd@campus.rock.com o escrivint a “DPD- protecció de dades”, Sant Magí, 26, 1er 1ª, 43700 El Vendrell, TGN.

Per què utilitzem les vostres dades personals?

  • Per gestionar els productes i serveis que sol·liciteu i contracteu amb nosaltres.
  • Per complir amb les obligacions legals en vigor i les que s’aprovin en el futur.
  • Per enviar-vos comunicacions comercials i informatives del vostre interès, adaptades a les vostres necessitats i particularitats. Tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics.

Cessió de dades

  • No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per llei o perquè així ho hàgiu autoritzat prèviament.

Quin és el temps de conservació de les seves dades personals?

  • A ADIM mantindrem les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal. Segons el Codi Civil, fins a 21 anys. Un cop transcorregut el temps de prescripció legal , destruirem les seves dades.

Quins són els vostres drets?

  • Accés o rectificació: Per consultar i/o sol·licitar la modificació de les vostres dades personals.
  • Supressió: Per sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
  • Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que se n’estableixi una limitació en el tractament.
  • Portabilitat: Per sol·licitar la transmissió de les vostres dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat..

Vostè podrà exercir aquests drets enviant un correu a dpd@campus-rock.com, acompanyant d’una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu d’identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït i si considera que no han estat adequadament atesos, té dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ADIM es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i deure de guardar-les , i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.